Marko Savić

Senior Lecturer in Design Management. Currently a Doctoral Student in Environmental Protection interdisciplinary doctoral programme of the Ljubljana University. Manager of the Mobilitatis Omni Conference & Noli Oblivisci Me Conference on Dementia. Author of the book on Business Model Design. Beach Volleyball FIVB certified coach, player & promoter of international events. Avid book reader. :: :: :: moje poslanstvo je ponovno odprtje čezmejnih med-regionalnih železniških linij z zgraditvijo vzdolžnih daljinskih kolesarskih poti prek povezovanja politik in gospodarstva s trajnostno mobilnostjo vseh, fizičnim in javnim zdravjem ter športom.