Marko Savić

on a mission of reopening cross-border inter-regional railway lines along with building long-distance bicycling path by connecting authorities and economy with sustainable mobility for all, physical & mental health and sports. :: :: :: na misiji ponovnega odprtja čezmejnih med-regionalnih železniških linij z zgraditvijo vzdolžnih daljinskih kolesarskih poti prek povezovanja politik in gospodarstva s trajnostno mobilnostjo za vse, fizičnim in javnim zdravjem ter športom.

What to expect at the Cona Beach Camp?

Cona Beach Camp includes 5 nights, full board in a 3* star hotel Zvezda in Murska Sobota. Double & single rooms available. Training days from Monday to Saturday morning, with King & Queen of the Beach tournament on Thursday afternoon & whole day tournament on Saturday. Last but definitely not least, bicycle trip to the Island of Love on the river Mura.

:: :: ::

Cona, poletni kamp odbojke na mivki vključuje 5 nočitev, polni penzion, v 3* hotelu Zvezda v Murski Soboti. Dvo- in enoposteljne sobe so na voljo. Trening vsak dan od ponedeljka zvečer do sobote zjutraj, tekmovanjem z kralja in kraljico soboške mivke v četrtek popoldne in celodnevnim zaključnim turnirjem v soboto. Nenazadnje, doživeli bomo kolesarski izlet na Otok ljubezni ob reki Muri.

More